Historie

Po konci 2. světové války se československo opět nadechlo svobody.Při zrodu skautského oddílu ve švábenicích stála myšlenka p.Eduarda Tabáčka, Švábenického faráře, kterého skauting natolik oslovil, že do Švábenic pozval bratra Zajíčka z Olomouce. 28.září 1945 na svátek svatého Václava svolali schůzi rodiču a hlavně mladých lidí, ve kterých probudili zájem o skauting. Toho dne byly založeny základy oddílu v čele s bratrem vedoucím Františkem Hladkým. Oddíl čítal 30 členů a byl rozdělen na družiny „Ostřížů“, „Lvů“ a „Lišek“. 27. dubna 1946 byl slavnostně představen oddílový prapor. Činnost družin byla velmi pestrá. Posledním zápisem v junácké kronice je zpráva o zákazu činnosti a zrušení oddílu. Na jaře 1948 se k moci dostala komunistická strana a skauting čekalo až bolestně krátce po předchozí pětileté nacistické represi druhé, ovšem čtyřikrát delší období nucené pauzy.

 

V roce 1968, po dvaceti letech zákazu, dochází i ve Švábenicích dne 9. května 1968 k obnovení oddílu. Střediskovým vedoucím se stal František Hladký a vedoucím skautů Alois Hladký. V tomto období oddíl získal srub v lese u Švábenic tzv.junáckou chatu, kterou následně opravil a uspořádal tam nezapomenutelné letní tábory. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a následných politických událostech byl 28.srpna 1970 skaut ze strany úřadů opět zakázán a veškerý majetek musel být odevzdán do rukou SSM až do roku 1989.

 

17. listopad 1989 změnil politickou situaci v naší vlasti. Po osmnácti letech zákazu činnosti mohl skauting opět veřejně a svobodně obnovit svoje působení. Slavnostní zahájení činnosti ve Švábenicích bylo 24. dubna 1990, na svátek sv. Jiří – patrona všech skautů, na myslivecké chatě. Při nástupu byla bývalým náčelníkem střediska bratrem Františkem Hladkým předána historická vlajka do rukou nového vedení. Vůdcem střediska se stal Josef Jiříček, zástupcem vedoucího Vladimír Hroza. Základnou pro tuto činnost se stala na krátký čas budova staré školy. V roce 1991 se oddíl přestěhoval do budovy staré školky na Hradisku, kterou jako klubovnu a sklad táborového vybavení užíváme do dnes.

V roce 2000 se rozhodl oddíl ukončit členství v organizaci Junák a přechází k organizaci YMCA Skaut. Mění se též vedení oddílu. Vedoucím se stává Vladimír Hroza, zástupcem Josef Jiříček, hospodářem Jana Jiříčková. V roce 2001 vedení ziskalo do dlouhodobého užívání táborovou základnu u obce Milkov na Prostějovsku. Roveři se ujímají správcovství junácké chaty a probíhá její celková rekonstrukce.

Další změna ve vedení oddílu proběhla v roce 2010, kdy je novým vedoucím oddílu jmenován Pavel Derka, zástupcem Stanislav Hroza, hospodářem Dana Derková.

Po celý rok jsou pořádány různé akce, které nejsou jen pro registrované členy oddílu, ale pro všechny, kteří mají zájem.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode