Junácká chata

Junácká chata se nachází ve Švábenickém lese na úpatí Litenčické pahorkatiny, jižním směrem od městyse Švábenice. Srubová stavba se sedlovou střechou stojí na malé mítince přístupné po lesní cestě.

HISTORIE:

 V meziválečném období  byl srub využíván jako sklad nářadí a přístřeší pro lesní dělníky. V pozdějších letech svůj význam ztratil a chátral. V roce 1968 obnovený skautský oddíl  získal srub k užívání od tehdejšího správce lesa JZD Švábenice. V témže roce byla na srubu postavena nová sedlová střecha, která překryla i stávající verandu,tím vznikl velký podkrovní prostor, který skauti přispůsobili k přespávání. Po roce 2000 byly vnitřní stěny srubu tepelně odizolovány a překryty novým dřevěným obkladem. Tím se umožnilo srub využívat celoročně.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode